Materiały do pobrania

Program „PAKT w Łuszczycy” powstał w celu zbudowania w Polsce sieci gabinetów „przyjaznych pacjentom z łuszczycą”, to znaczy placówek, które będą lepiej przygotowane do opieki nad tą grupa pacjentów. Wsparciem w realizacji tej idei są specjalnie opracowane materiały, które pomogą lekarzowi w motywacji pacjenta do aktywnego uczestniczenia w procesie leczenia i stosowania go zgodnie z zaleceniami.

  • Karta Dialogu

    Karta Dialogu jest korespondencją lekarza i pacjenta pomiędzy jedną a drugą wizytą kontrolną. Składa się z dwóch części. Jedna przeznaczona jest dla lekarza, drugą wypełnia pacjent. Lekarz wypełnia pola dotyczące zaleconego leczenia. Pacjent natomiast wskazuje czas, po jakim zauważył pierwsze efekty leczenia, ocenia stopień nasilenia choroby w trakcie leczenia oraz poziom swojego zadowolenia ze stosowanej terapii.  W Karcie Dialogu jest także miejsce na zapisanie pytań,  które chory chciałby zadać lekarzowi.

  • Wskazówki do korzystania z Kart Dialogu

    Jest to przykład wypełnionej Karty Dialogu wraz z dokładnym opisem dotyczącym każdej z rubryk. Pojedyncza Karta Dialogu przewidziana jest na jedną wizytę u lekarza i rozpoczęty po niej cykl leczenia.

  • Kinga i Lucjan… czy Twoja historia jest podobna?

    Historia Kingi i Lucjana jest przykładem jak różne postawy pacjentów wobec choroby, jej leczenia i kontaktu z lekarzem mogą wpłynąć na decyzje dotyczące dalszej terapii.