PAKT dla Lekarzy


Strefa przygotowana specjalnie dla Lekarzy.

Program „PAKT w Łuszczycy” powstał w celu zbudowania w Polsce sieci gabinetów „przyjaznych pacjentom z łuszczycą”, to znaczy placówek, które byłyby lepiej przygotowane do opieki nad tą grupa pacjentów. Wsparciem w realizacji tej idei są specjalnie opracowane materiały, które pomogą lekarzowi w motywacji pacjenta do aktywnego uczestniczenia w procesie leczenia i stosowania go zgodnie z zaleceniami.

Podczas tych krótkich spotkań z pacjentem, w trakcie wizyt kontrolnych kluczową role odgrywa jakość i skuteczność dialogu. Poniżej zamieszczamy streszczenia warsztatów na temat budowania dialogu doskonałego pomiędzy dermatologiem a pacjentem z łuszczycą.

Warsztaty przygotowane przez psychologa odkrywają mechanizmy zachodzące podczas rozmowy z pacjentem chorym na łuszczycę. Przykłady zaczerpnięte z codziennej praktyki lekarskiej, z jednej strony oddają specyfikę schorzenia jakim jest łuszczyca, z drugiej strony prezentują sposoby wdrażania narzędzi służących do aktywnej kontroli łuszczycy.

 • „Dialog doskonały – transakcje, które ułatwiają życie”

  Data publikacji: 2014-02-07
  Autor: Renata Pielaszek, psycholog, specjalista w zakresie komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem

  Nawet w dorosłym życiu zdarza się, że reagujemy tak jak w czasach, gdy byliśmy dziećmi. A przecież nasze zachowanie wywołuje zwykle reakcję zwrotną u innych osób, z którymi się komunikujemy. A jak zachowujemy się podczas rozmów z pacjentami chorymi na łuszczycę? Jakich transakcji powinniśmy dokonywać, aby pacjenci stosowali się do naszych zaleceń?

 • „Dialog doskonały – cztery rzeczy, które warto rozpoznać u siebie i u rozmówcy”

  Data publikacji: 2014-02-06
  Autor: Renata Pielaszek, psycholog, specjalista w zakresie komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem

  Jak podczas krótkiego czasu przeznaczonego na wizytę prowadzić dialog z pacjentem, który komunikuje się z poziomu relacyjnego? Czy pacjent prezentujący swoje opinie może porozumieć się z „rzeczowym lekarzem”? Ten warsztat pokazuje, w jaki sposób mówić i w jaki sposób słuchać, aby osiągać lepsze efekty w leczeniu łuszczycy.

 • 1