Zapytaj eksperta

Jeśli masz pytanie dotyczące swojej choroby, stosowanego leczenia lub innych aspektów życia związanych z łuszczycą zapytaj o radę któregoś z naszych specjalistów.

Gwarantujemy zachowanie poufności korespondencji. Każde pytanie zostanie skierowane bezpośrednio do wskazanego eksperta.

Lekarz Dermatolog

Swoje pytanie możesz skierować bezpośrednio do lekarza dermatologa.
Wypełnij poniższe pola i wyślij pytanie.
Informujemy, że odpowiedzi na nadesłane pytania będą udzielane w ciągu 48 godzin.

Dr n. med. Anna Szponar-Bojda
Specjalista dermatolog-wenerolog

Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. W latach 2007 – 2012 pracowała w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się łuszczyca oraz laseroterapia schorzeń dermatologicznych. Obecnie pracuje w NZOZ Med-Laser w Lublinie, zajmując się terapią pacjentów zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i w ramach oddziału szpitalnego oraz Oddziału Pobytu Dziennego.

Profesor Dermatologii

Zwróć się z pytaniem bezpośrednio do profesora dermatologii.
Wypełnij poniższe pola i wyślij pytanie.
Informujemy, że odpowiedzi na nadesłane pytania będą udzielane w ciągu 7 dni.

Dr hab. n. med. Adam Reich, prof. nadzw. w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, autorem i współautorem ponad 180 prac naukowych oraz licznych rozdziałów w podręcznikach polskich i zagranicznych.

Dietetyk

Zapytaj bezpośrednio dietetyka.
Wypełnij poniższe pola i wyślij pytanie.
Informujemy, że odpowiedzi na nadesłane pytania będą udzielane w ciągu 48 godzin.

mgr Dorota Wawrzycka, specjalista ds. Zdrowia Publicznego i Dietetyki, Diet Coach.

Absolwenta Akademii Medycznej w Łodzi (Wydział Lekarski, Oddział Zdrowia Publicznego) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka, Poradnictwo Żywieniowe i Dietetyczne). Prowadzi Poradnię Żywieniowo-Dietetyczną w NZOZ "Artimed" w Kielcach.